Naturterapeuten nr. 3-2009 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

06.12.2011
Naturterapeuten nr. 3-2009

STORTINGSVALET 2009 - POLITISKE PARTI OG NATURMEDISIN
[John Petter Lindeland - leiar NNH]
http://nnh.no/vedlegg/407.pdf
Tidsskriftet Naturterapeuten har teke eit djupdykk i parti- og stortingsprogramma for partia som nå er representert i Stortinget og andre som stillar med lister i alle 19 fylka. Søkjeorda var "naturmedisin” og ”alternativ medisin / behandling”. Her er resultata!

LITA HEIDING TIL MINNE
[Sigrun Kirkeberg - Generalsekretær NNH]
http://nnh.no/vedlegg/419.pdf
I slutten av juli kom telefonen om at vårt kjære æresmedlem Lita Heiding er gått bort. Hun fikk hjerneslag og døde kort tid etter. Lita ville blitt 85 i januar. Så er enda en av hjørnesteinene i vår lille bransje gått bort, og vi må heretter møte utfordringene uten å kunne støtte oss til Litas kunnskaper og pågangsmot.

GRIP SJANSEN! GRIP DAGEN!
[Svein Johannessen - redaktør]
At Britt Hertzberg Untiedt (tidl. Bjørgan) fyller år er ikke så spesielt i seg selv, men at dama snart fyller 70 skulle en ikke tro! Så sprek, så ungdommelig, så vital - og kanskje mer frittalende enn noensinne.

NYTT FAGGRUPPESTYRE I NATURMEDISINSK AROMATERAPI
http://nnh.no/vedlegg/423.pdf
Det nye faggruppestyret i naturmedisinsk aromaterapi - FSNAT - hadde sitt første møte 28. juli 2009 i Oslo. Styret vil takke alle medlemmer i gamle faggrupper og styrer som opp gjennom årene har stått på for aromaterapien i Norge.

EU'S LISTE OVER TRYGGE VITAMINER OG MINERALER SNART FERDIGSTILT
http://nnh.no/vedlegg/424.pdf
Etter godt og vel fire års arbeid er The European Food Safety Authority (EFSA) omsider ferdig med en undersøkelse av mer enn 500 vitaminer og mineraler til bruk i kosttilskudd og næringsmidler. I følge nettstedet NUTRAingredients.com ligger det an til overraskende få endringer og korrigeringer i EUs positivliste.

TRADISJONELL URINFUNKSJONSDIAGNOSTIKK - EN DIAGNOSEMETODE NESTEN GLEMT
[Marita Shcirrmacher og Stefan Mair. Oversatt av Heilpraktiker Gunnar Johan Helliesen - Naturterapeut MNNH reg.]
http://nnh.no/vedlegg/432.pdf
Den tradisjonelle vestlige naturmedisinen ser på mennesket ut fra en totalfunksjon i forhold til konstitusjon, temperament, disposisjon, diatese og levemåte. I dagens klinikk blir pasientens individualitet forsømt, og hans/hennes sunnhetstilstand blir kun definert av vanlige laboratorieparamtre.


Vedlegg:
NT 03/09 - Grip sjansen Grip dagen


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers