Naturterapeuten nr. 2-2009 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

07.09.2009
Naturterapeuten nr. 2-2009

NNH FULLVERDIG MEDLEM AV ETCMA
[Jaigi Enar Tidemand - Naturterapeut MNNH reg.]
http://www.nnh.no/vedlegg/390.pdf
European Traditional Chinese Medicine Association organiserer om lag 9.000 europeiske akupunktører som alle er medlemmer gjennom sine respektive lands organisasjoner.

ETCMA MED FELLES STUDIEPLAN FOR AKUPUNKTUR?
[Jaigi Enar Tidemand - Naturterapeut MNNH reg.]
http://www.nnh.no/vedlegg/391.pdf
Da European Traditional Chinese Medicine Association for tredje gang arrangerte School Leaders Day i Rothenburg i mai i år, var ønsket om en felles europeisk studieplan i akupunktur et av hovedpunktene.

FLEKSIBLE OG REALITETSORIENTERTE UTDANNINGAR
[John Petter Lindeland - leiar NNH]
http://www.nnh.no/vedlegg/386.pdf
Det er vanskeleg å driva skule for tida. Sviktande studentgrunnlag gjer at det er vanskeleg å oppretthalda dei studietilboda ein ynskjer. Meldingane me får frå dei ulike institusjonane, er ganske eintydige.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers