Naturterapeuten nr. 1-2009 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

07.09.2009
Naturterapeuten nr. 1-2009

DAGFINN HØYBRÅTEN [KrF]:
POLITISKE MEININGAR OM NATURMEDISIN/ALTERNATIV BEHANDLING
http://www.nnh.no/vedlegg/328.pdf
Ti år er gått sidan Aarbakkeutvalget la fram sin NOU 1998:21 Alternativ medisin. Dagfinn Høybråten var helseminister den gongen. Her svarar han mellom anna på kva verdi han trur dette utgreiingsarbeidet har hatt og korleis han ser på alternativ medisin si stilling i framtida.

NNH SIN ORGANISASJONSMODELL GODT MOTTEKE I SVERIGE
[John Petter Lindeland - leiar NNH]
http://www.nnh.no/vedlegg/327.pdf
Store delar av den alternativ medisinske bransjen i Sverige har sidan 1984 vore organisert gjennom paraplyorganisasjonen KAM (Komiteen for alternativ medisin). Organisasjonen er nå i ferd med å slå sprekker ved at ulike underorganisasjonar trekkjer seg ut for å fokusera på sin eigen fagpolitiske agenda.

FORSKNINGSRAPPORT UNDERBYGGER 200 ÅR GAMMEL INFEKSJONSTEORI
[Svein Johannessen - redaktør]
http://www.nnh.no/vedlegg/326.pdf
Resultatet av tidligere forskning har antydet at mennesker som er spesielt sårbare for herpes simplex-virus 1 (HSV-1) også har større risiko for å utvikle Alzheimers. Professor Ruth Itzhaki og kollegaer ved University of Manchester har i flere år jobbet med denne problemstillinga.

EIT REGISTER TIL ETTERTANKE
[John Petter Lindeland - leiar NNH]
http://www.nnh.no/vedlegg/325.pdf
Som dei fleste naturmedisinske terapeutar har fått med seg, er det frivillige registeret for alternative behandlarar i Brønnøysund etablert og i funksjon. Pr. dato er 785 terapeutar registrerte gjennom 10 ulike organisasjonar. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) har den største andelen med 221 registrerte (28%).

TERAPEUT MED DRIVKRAFT OG ENGASJEMENT
http://www.nnh.no/vedlegg/335.pdf
Å holde tritt med biopat og fytoterapeut Anne Victoria Heiberg der hun legger i vei mellom bakgrunnshistorikk og nåtid, mellom brennende ideologisk engasjement og hverdagens nødvendige pågangsmot, er ikke lett. Anne Victoria har drivkraft og urokkelig tro på det hun holder på med - og legger ikke det minste skjul på det!


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers