Naturterapeuten nr. 4-2008 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

13.03.2009
Naturterapeuten nr. 4-2008

FAGLEGE OG ETISKE GRENSER FOR TERAPEUTISK VERKSEMD
[Heilpraktiker Stefan Reis]
http://www.nnh.no/vedlegg/139.pdf
Har ein fyrst, på ein overtydande og entusiastisk måte, valt homøopati som sin terapiform, blir førestillinga om at dette faget aleine ikkje skulle vera nok til å skapa ein levedyktig praksis, svært irriterande.

MEDISINSK UTSTYR: HVORDAN VET VI AT DET HOLDER MÅL?
OG HVEM HAR ANSVARET?
[Bicomterapeut Lars Nèmeth]
http://www.nnh.no/vedlegg/287.pdf
Bicomterapeut Lars Németh har selv måttet lære «the hard way» da Socialstyrelsen i Sverige lukket hans virksomhet med påstand om at hans medisinske utstyr var ulovlig.

DIN BEGREPSFORSTÅELSE UTVIKLER ADFERD
[Mette Welhaven Næss]
http://www.nnh.no/vedlegg/286.pdf
I september i år samlet 25 personer seg i lyse og trivelige lokaler i Drammen, for å være tilstede på Audhild Karlsens helgekurs innenfor begrepsforståelse og reaksjonsmønster forstått ut fra elementlæren.

HVITT LYS OG LYSBEHANDLING
[Torgunn Mathisen - Norsk Forening for Lysstimulering]
http://www.nnh.no/vedlegg/266.pdf
Lyset har en direkte innflytelse på hjernen og hjernens mest innviklede funksjoner. Gjennom øyet oppfattes og samles lyset, slik at hjernen kan oppfatte hva vi ser og visualisere informasjonen.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers