Naturterapeutens redaksjonelle retningslinjer | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

03.02.2015
Naturterapeutens redaksjonelle retningslinjer

Naturterapeuten er et medlemstidsskrift for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon og en av hovedkanalene for organisasjonens informasjonsformidling.

Naturterapeuten og nettstedet NNH.no har som mål å fungere som arena for faglige og fagpolitiske diskusjoner. Redaktør, i samarbeid med redaksjonskomiteen, kvalitetssikrer det redaksjonelle stoffet og forbeholder seg retten til å redigere og forkorte artikler som publiseres. Artikler og nyheter redigeres i samsvar med Norsk Presseforbunds redaktørplakat, og meningene er ikke nødvendigvis identiske med de til NNHs ledelse.

Materiell gjengis kun med kildehenvisning eller annen tillatelse.
Eventuelle tvilstilfeller vil bli drøftet med godkjenningskomiteen og etisk råd i NNH.

Artikler, foto og illustrasjoner sendes fortrinnsvis elektronisk til redaksjon@nnh.no

Alle henvendelser vedrørende Naturterapeuten går til redaktøren på e-post redaksjon@nnh.no.
Henvendelser vedrørende nettstedet NNH.no går til nettredaktøren på e-post nettredaksjon@nnh.no.

Se også Norsk Presseforbunds redaktørplakat
 
og Vær Varsom-plakaten


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers