Naturterapeuten nr. 3 - 2013 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd


 


 Annonsering

 Naturterapeuten 1999-3

 Naturterapeuten 2002-4

 Naturterapeuten 2004-1

 Naturterapeuten 2007-2

 Naturterapeuten 2008-2

 Naturterapeuten 2008-4

 Naturterapeuten 2009-1

 Naturterapeuten 2009-2

 Naturterapeuten 2009-3

 Naturterapeuten 2009-4

 Naturterapeuten 2010-1

 Naturterapeuten 2010-2

 Naturterapeuten 2010-3

 Naturterapeuten 2010-4

 Naturterapeuten 2011-1

 Naturterapeuten 2011-2

 Naturterapeuten 2011-3

 Naturterapeuten 2011-4

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-1

 Naturterapeuten 2012-2

 Naturterapeuten 2012-3

 Naturterapeuten 2012-4

 Naturterapeuten 2013-1

 Naturterapeuten 2013-2

 Naturterapeuten 2013-3

 Naturterapeuten 2013-4

 Naturterapeuten 2014-1

 Naturterapeuten 2014-2

 Naturterapeuten 2014-3

 Naturterapeuten 2014-4

 Naturterapeuten 2015-1

 Naturterapeuten 2015-2

 Naturterapeuten 2015-3

 Naturterapeuten 2015-4

 Naturterapeuten 2016-1

 Naturterapeuten 2016-2

 Naturterapeuten 2016-3

 Retningslinjer

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

14.10.2015
Naturterapeuten nr. 3 - 2013


Les Naturterapeuten nr 3/2013 på http://issuu.com/naturterapeuten/docs/nt3_2013


MIDT I MAURTUA  [Av redaktør Helen T. Holm]
En gang vi var i London besøkte vi madam Tussauds vokskabinett, og i den aller øverste etasjen så vi en film som ga oss opplevelsen av å være inne i et romskip på vei til månen. Det var en merkelig erfaring å sitte der og se hvordan jordkloden ble mindre og mindre og virkelig innse hvor stort Afrika er sammenlignet med vårt lille Europa.
 
ALTERNATIV HAR STOR MEDISINSK OG PRAKTISK INTERESSE
[Av lege Wilhelm Schjelderup]
Alternativ medisin er kommet for å bli. Tross iherdige og vedvarende forsøk fra den etablerte medisin på å latterliggjøre den og ufarliggjøre den ved å hevde at det her bare er tale om placebo-effekt, fortsetter den alternative eller komplementære medisin å vokse.
 
TAKK TIL FORFATTERNE AV BOKEN "JA TAKK, BEGGE DELER! HELSE I EN NY TID"
[Av naturterapeut MNNH reg. Per E. Ågren]
"Ikke takk meg, takk heller Britt", sa Sigrun Generalsekretær da jeg fikk boken som tillitsvalgt i NNH. Boken har blitt omtalt noen gangen allerede, men et godt produkt kan man vel ikke skrive for mye om?
 
TRADISJONELL KINESISK AKUPUNKTUR
[Av naturterapeut MNNH reg. Heidi Schanke]
Omtale av boken "Traditionell kinesisk akupunktur og moxibustion" av Rolf-Gunnar Karlsson.
 
EVIDENBASERT PRAKSIS - EIN GOD STRATEGI?
[Av professor, dr. philos Tor-Johan Ekeland]
Om eg avgrensar meg til metodar som kan kallast sosiale og psykoterapeutiske, kan svaret hentast nettopp fra "evidensforskinga" sjølv - og det er eintydig nei! Det finst ikkje empirisk evidens for evidensbasert praksis på dette feltet, inkludert slik behandling overfor psykiske lidingar av ulikt slag.
 
TEORI OM DEN AUTONOME DEL AV DET SOMATISKE OG "REFLEKTORISKE" NERVESTYSTEM
[Av soneterapeut MNNH Terje Horpestad]
Det har gjennom tidene vært lansert mange interessante teorier om hvordan soneterapi og akupunktur virker. Min forklaringsmodell er at refleksene på foten virker gjennom den autonome delen av det somatiske nervesystem.
 
12 ANKLAGER MOT DAGENS VITENSKAP
[Av Britt Hertzberg Untiedt]
Det er på høy tid vi tar inn over oss Arne Næss sine 12 anklager mot vitenskapen.
 
LYME BORRELIOSE: MIKROSKOPERING AV BORRELIA (del 3)
[Av dr. Bjørn Johan Øverbye]
Når man som potensielt Borreliasyk, det vil si mens man ennå bare har sykehistorien å stole på, oppsøker sin lege, kan denne velge en av to metoder: Den vanligste metoden på norske laboratorier som ikke tilbyr Borreliaundersøkelser med mikroskopi, er studier av døde mikrober. Metoden er ikke spesielt velegnet. Den andre metoden er å studere levende blod med levende Borreliamikrober.
 
LIVSKREFTER I KVAR MUNNFULL
[Av naturterapeut MNNH reg. John Petter Lindeland]
Mjølkesyregjæring av kål: Gjæring eller fermentering av fødevarer har lang tradisjon innafor kokkekunsten og næringsmiddelindustrien. Føremålet med slike prosessar var og er blant anna å gjera fødevarene meir lagringsdyktige, gjera maten meir fordøyelig eller mindre toksisk, eller framheva/fobetra smaken.
 
TUNGEAKUPUNKTUR - GAMMEL SONE, NY BEHANDLINGSTEKNIKK
[Av øreakupunktør MNNH Merete Jacobsen]
Dr. Sun har i over 20 år forsket på tungeakupunktur som egen soneterapi og behandlingsform, og har oppnådd noen oppsiktsvekkende resultater i forhold til sykdommer og lidelser vi i Vesten gjerne ser på noe man bare må leve med.
 
KONFERANSE OM CFS/ME
[Av redaktør Helen T. Holm]
Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH) holdt 11. og 12. april i år Nasjonal konferanse om Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati CFS/ME. Bakgrunnen var at det har vært et stort fokus på diagnosen i flere år.
 
LECITHIN - HJERNEFØDE
[Av naturterapeut og fagsjef ved Norges naturmedisinsentral Trine Sedlak Nyhus]
Den franske vitenskapsmannen Maurice Gobley isolerte lecithin fra eggeplomme i 1846, og i 1850 fikk det sitt nåværende navn som stammer fra det greske ordet lekithos, som betyr eggeplomme. Senere forskning viser at choline har en positiv effekt på de områdene av hjernen som er ansvarlige for hukommelsen og evnen til livslang læring.
 
Les hele utgaven på ISSUU http://issuu.com/naturterapeuten/docs/nt3_2013


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers