Mange velger alternativ behandler ved angst og depresjon | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

23.11.2016
Mange velger alternativ behandler ved angst og depresjon


Ifølge den sjette Tromsøundersøkelsen (2007-2008) besøker voksne tromsøværinger med angst og depresjon alternativ behandler oftere enn de besøker psykiatriske spesialhelsetjenester.


"Personer med alvorlig angst/depresjon synes å bruke KAM-behandling og psykiatriske tjenester som et tillegg, mens de med moderat sykdom synes å bruke disse tjenestene som rent alternative løsninger. KAM-behandling kan være en erstatning for konvensjonell behandling, særlig hos pasienter med moderat sykdom."

Det er konklusjonen forskerne Ann Helen hansen og Agnete E. Kristoffersen ved UiT/Norges arktiske universitet kommer med i den nylig publiserte tversnittundersøkelsen The use of CAM providers and psychiatric outpatient services in people with anxiety/depression: a cross-sectional survey som er gjort på grunnlag av tall fra Tromsøundersøkelsen.
 
Nesten 18 prosent av de som oppga å ha angst eller depresjon, sa at de hadde vært hos en alternativ behandler det siste året. Til sammenligning hadde bare 12 prosent søkt hjelp til sine psykiske plager hos spesialisthelsetjenesten. Kun 2,5 prosent av de som svarte hadde vært til behandling både hos spesialist og alternativ behandler.
 
- Vi vet at tilgangen til den psykiatriske spesialisthelsetjenesten i Tromsø er dårlig og ventelistene er lange. Dette kan nok være noe av forklaringen på hvorfor det er mange i denne gruppen som oppsøker alternative behandlere, sier lege og forsker Anne Helen Hansen til NIFAB.
 
Se mer informasjon i artikkel på nifab.no:
Personer med angst og depresjon velger alternativt
http://nifab.no/aktuelt/nifab/mer_vanlig_aa_gaa_ti...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers