Pasientsikkerhet krever samhandling mellom konvensjonell medisin og naturmedisinsk sektor | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

23.10.2016
Pasientsikkerhet krever samhandling mellom konvensjonell medisin og naturmedisinsk sektor

    
I høstutgaven av Naturterapeuten drøfter NNHs generalskretær forhold knyttet til to aktuelle temaer hun anser som betydningsfulle for videreutviklingen av den naturmedisinske sektoren: Pasientsikkerhet + Samarbeidet mellom konvensjonell medisin og naturmedisinsk sektor


Av
Lidia Ivanova Myhre
generalsekretær NNH
org@nnh.no

Pasientsikkerhet står i fokus i NNHs arbeid, spesielt gjennom kvalitetssikringsarbeidet når det gjelder utdanning og godkjenning av studieplaner. Det er også obligatorisk at alle nye medlemmer får fagmateriell som formidler budskapet om pasientsikkerhet, pasientjournalføring, etiske retningslinjer og andre viktige forhold som omfatter terapeutens rolle og forpliktelser overfor pasienten. I tillegg er pasientsikkerhetsarbeidet implementert i form av ulike tiltak under faggruppesamlinger, seminarer, konferanser workshops etc.

Det er nødvendig og bra at NNH og andre seriøse organisasjoner innen naturmedisin og alternativ behandling jobber aktivt med pasientsikkerhet. Det er også betryggende at det offentlige helsesystemet i de siste årene har øket fokuset på pasientsikkerhet. Spørsmålet er om dette er tilstrekkelig for pasienten med tanke på at mange søker hjelp hos ulike helsetjenester innenfor både konvensjonell og naturmedisin/alternativ behandling?
 
NAFKAM setter ord på problemet
I en artikkel fra 21.09.2016, av journalist og førstekonsulent Johanne Røe Mathisen ved Helsefak i UiT, kan vi lese at alternativbehandlere og konvensjonelle helsearbeidere har «språkproblemer» når de skal kommunisere. I artikkelen benyttes fagekspertisen til Trine Stub, seniorforsker ved NAFKAM/UiT, som forklarer at på grunn av forskjellige fagspråk og filosofisk ståsted snakker de to fagmiljøene forbi hverandre. Dette gjør at pasienter som bruker begge former for behandling, blir stående i midten og ofte må prøve å tolke informasjonen selv. Trine Stub mener at pasienter gjerne ønsker dialog med legen som sin bruk av eller eventuelle bruk av alternativ behandling.
 
– Det er viktig å finne et språk som begge forstår. Hvis pasienten ønsker det, bør alternativbehandlere rapportere til pasientens lege om hva de gir av behandling, sier Stub.
 
Artikkelen presenterer en problemstilling som i lang tid har vært kjent for NNH og blitt presentert så vel i Naturterapeuten som i Naturmedisinsk antologi (NNH 2014).
 
Det er også på sin plass å nevne at ifølge NIFAB/NAFKAM bruker mer enn 1 million mennesker i Norge alternativ behandling. Dermed er det relevant å stille spørsmålet:
- Hvordan kan disse omtalte «språkproblemene» mellom to ulike fagmiljøer som har fokus på samme objekt – nemlig pasienten – påvirke nettopp pasientens sikkerhet?
 
Pasienten som "helsekoordinator"
Det er problematisk for pasienten at fagmiljøene innenfor konvensjonell medisin og naturmedisin/alternativ behandling ikke har noen form for kommunikasjon og informasjonsflyt seg imellom - direkte eller indirekte. Pasienter som bruker begge typer behandling får dermed et koordineringsansvar mellom disse to fagmiljøene. Det blir faktisk opp til pasienten hvor mye han/hun skal informere, og hvor god kvaliteten på denne informasjonen blir. Dette er fascinerende med tanke på at vi lever i en moderne kommunikasjons- og informasjonæra, og bringer oss til et annet begrep jeg anser som betydelig for pasientsikkerheten: tverrfaglig samhandling mellom de som skal behandle pasienten.
 
Det er på tide at konvensjonell medisin og naturmedisin/alternativ behandling finner veien til dialog for å diskutere det de har til felles – pasienten, og bestrebe seg på å finne et språk begge parter kan kommunisere gjennom. Med en erfaringsbagasje fra store og små samarbeidsprosjekter mellom ulike fagmiljøer jeg har jobbet med gjennom årene, kan jeg trygt si at for meg betyr tverrfaglig samarbeid å være mest mulig FAGLIG og minst mulig TVERR.
 
Ansvaret
Jeg har ikke som mål under dette innlegget å gå i dybden på hva som er gjort eller ikke gjort fra myndighetenes side for å finne løsninger på problemet. De har et ansvar de ikke kan løpe ifra. Jeg vil i denne sammenheng minne om bestemors gode gamle lærdom: jo lenger man venter med å løse et problem, desto større kan det bli. Ut fra hvordan den offentlige diskusjonen mellom konvensjonell og naturmedisin/alternativ behandling har fremstått i mange år nå, er det god grunn til å tro at «språkproblemet» NAFKAM peker på, ikke kommer til å løses av seg selv
 
I tillegg til at jeg forventer handling fra helsemyndighetene, er det mitt håp at representanter fra konvensjonell og naturmedisin/alternativ behandling setter seg ned og snakker sammen. Godt og lenge. Jeg er glad for at NAFKAM tar tak i denne viktige utfordringen.
 
Referanser:


Vedlegg:
Pasientsikkerhet krever samhandling mellom konvensjonell medisin og naturmedisinsk sektor


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers