Fritt Helsevalg mener komplementær medisin bør bli implementert i norsk helsevesen | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

28.08.2016
Fritt Helsevalg mener komplementær medisin bør bli implementert i norsk helsevesen


Fritt Helsevalg har lansert en rapport om muligheten for å implementere tradisjonell- og komplementærmedisin i norsk helsevesen. Rapporten er blant annet basert på Verdens helseorganisasjons strategirapport - WHO Traditional Medicine Strategy 2014 - 2023.


WHO Traditional Medicine Strategy 2014 - 2023 er et strategidokument som anbefaler medlemsstatene å innføre tradisjonell- og komplementærmedisin i det nasjonale helsetilbudet for å utvide tilbudet og skape universal helsedekning. Videre baserer Fritt Helsevalg sin rapport på egen spørreundersøkelse, NOU 1998:21 Alternativ Medisin og NAFKAMs seminar om eksepsjonelle sykdomsforløp i november 2015.
 
Fritt Helsevalg er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for en bedret folkehelse gjennom retten til fritt valg i helsespørsmål. Deres oppgave er å vokse som talerør for forbrukere og andre som er interessert i helse og helsefrihet. Fritt Helsevalg vil sikre alle retten til å velge fritt mellom tilgjengelige behandlingsformer, samt sørge for tilgang på helsefremmende kosttilskudd, vitaminer og naturmidler.
 
Lenke til full rapport om Implementering av tradisjonell- og komplementærmedisin i norsk helsevesen og Fritt Helsevalgs henvendelse til politiske partier finnes på https://fritthelsevalg.no/rapport-implementering-t...
 
- Selv om mye er bra innen helsenorge, er det også områder som kan forbedres. Ikke minst gjelder det folks muligheter til større valgfrihet, sier Tony Holm, leder av Fritt Helsevalg til alternativ.no.
 
Unni Nordbrenden i alternativ.no skriver videre: 
Så lenge vi ikke har tilgang til alternative behandlingsmetoder og komplementær medisin, har vi ikke et reelt fritt helsevalg. En stor del av befolkningen er opptatt av helhetlig helse og ønsker alternativ behandling, enten det handler om å leve et helsefremmende liv eller mulighet til å velge når man trenger helsehjelp ved sykdom og skade.
 
Fordelene med å utvide helsetilbudet er mange. Fritt Helsevalg viser til at det finnes pålitelige behandlingsformer, både for sykdomsforebygging, men også ved akutte skader og kroniske sykdommer, som ikke er anerkjent i dag. Dessuten vil et bredere helsetilbud kunne avlaste skolemedisinen som er under et massivt tidspress. Dette vil komme pasienten til gode.

Fritt Helsevalg oppfordrer nå våre politikere om å ta grep for å implementere alternative metoder i norsk helsevesen. For å kunne få på plass et godt tilbud og en vellykket brobygging er det flere aktuelle områder som må håndteres og organisasjonen har forslag, som er oversendt politiske partier.

I store trekk kommer det fram i rapporten at det er hensiktsmessig å gi plass til alternativ behandling i helsetilbudet, og at dette er støttet av NOU-rapporten og av WHO – Verdens Helseorganisasjon - sin strategi. Fritt Helsevalg sin egen spørreundersøkelse tilsier det samme.
 
Les hele artikkelen til Unni Nordbrenden på alternativ.no
På tide med integrering av alternativ behandling [27.08.2016]
http://www.alternativ.no/art/?id=979


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers