NRN - Nordic Reflexology Network | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 NRN

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

17.03.2016
NRN - Nordic Reflexology Network


NRN arbeider mot same mål som RIEN - Reflexology in Europe Network, innenfor et nordisk perspektiv.


NNHs kontaktperson i NRN: 
Anne-Mette Eriksen Hjemaas ameriksen@h-nett.no
 
RIEN - Refelxology in Europe Network
A forum for the exchange of ideas, information and experience between its various member organisations in Europe.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers