Møte i Nordic Reflexology Network 2016 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

04.05.2016
Møte i Nordic Reflexology Network 2016

Bak: Karin Lycke SV, Anette Hansen DK, Terje Varpe NO, Ole Jann Malchau DK, Lene Rohde DK Foran: Marianne Ollson SV, Sandra Bengtsson SV, Anne-Mette E. Hjemaas NO, Helene Rühling SV og Leila Eriksen DK

Årets samarbeidsmøte i Nordic Reflexology Network ble holdt på Kastrup, København 29. januar. Vi var to representanter fra Norge, fire fra Sverige og fire fra Danmark.


Av
Anne-Mette E. Hjemaas
Naturterapeut MNNH reg.
 
 
Fortsatt NRN-samarbeid 
Det viktigste temaet for møtet var om vi vil ha NRN-samarbeid i Norden.
 
Gjennom diskusjoner ble vi enige om at det er viktig å videreføre NRN-samarbeidet med tanke på politisk arbeid, forskningsmessig og også faglig sett. Vi trenger struktur på møtene våre, og faste temaer kommer til å gå igjen, slik som tilnærming- og innhold i utdanning, forskning og felles fagforståelse. Alle er enig om at vi ved et godt samarbeid i Norden kan fremme faget vårt bedre. Vi ønsker også at Finland og Island blir med.
 
Lukket Facebook-gruppe 
For lettere å kunne ha jevnlig kontakt og for å utveksle informasjon, har vi opprettet en lukket Facebook-side. Der er det mulig for alle soneterapeuter og refleksologer i NNH å være med. https://www.facebook.com/groups/1047710481947614/?...
 
RiEN -medlemskap?
Videre hadde vi en inngående diskusjon om medlemskap i RiEN – er dette et konstruktivt europeisk organ som vi har nytte av? Tilsammen i Norden er vi fem medlemsforeninger som er medlemmer. Det koster mye og alle er kritiske til hva vi får igjen for å være medlemmer. TKZ (Foreningen for traditionel kinesisk zoneterapi) i Danmark skal delta på neste AGM (Annual General Meeting) i RiEN, og legger samlet frem NRNs spørsmål og kommentarer. Det er mulig for NRNs medlemsorganisasjoner å komme med innspill før 1.april til undertegnede. Det er også flere skoler i Norden som er medlemmer i RiEN. 
 
Forskningsprosjekter 
Anne-Mette informerte om samarbeidet med NAFKAM i Tromsø og et forskningsprosjekt på akutt bihulebetennelse, som skal settes gang. Hun informerte også om NAFKAMs register for eksepsjonelle sykdomsforløp, REFS. https://uit.no/ansatte/organisasjon/aktiviteter/ak...
 
Et lignende prosjekt var også i gang i Danmark i 2007. Se http://static.sdu.dk/mediafiles//Files/Om_SDU/Inst...
 
I Sverige lages også en slik undersøkelse.
 
Kan du bidra med klientcase?
Leila Eriksen omtalte et migreneprosjekt i regi av NAFKAM som dessverre stadig mangler klientcaser. Kan du melde inn interessante tilfeller? For mer informasjon se:
 
Om utdanningskrav 
I Sverige har skoler og refleksologiforeningen begynt å slakke på utdanningskrav for å få flere medlemmer. Dette er NRN bekymret over. Alle er enig om at det er viktig å ha utdannelse på nivå med andre offentlige helseutdanninger. 


Vedlegg:
NT 01 2016 - Nordic Reflexology Network møte 2016


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers