Utdanning til refleksolog er NNH-godkjent | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

02.05.2016
Utdanning til refleksolog er NNH-godkjent


Det er med stor glede at det nå kan tilbys en NNH-godkjent utdanning i refleksologi. Sirius naturterapeutisk skole i Haugesund har fått godkjent fagretningslinjer og studieplan, og studiet starter opp september 2016.


Av
Stine Røthing
rektor Sirius naturterapeutisk skole
 
NNH sine fagretningslinjer i refleksologi setter en standard for et yrkesrettet studium. Dette innebærer at den enkelte behandler har ansvar for å oppnå av tilstrekkelig faglig kunnskap, etisk etterrettelighet og pasientsikkerhet i sitt fremtidige yrke som refleksolog.
 
Refleksologi er en behandlingsform som er eldre enn akupunktur. Metoden oppsto i kjølvannet av menneskets berøringsbehov og gjennom 5000 år med praktisering og videreutvikling, fremstår den i dag som både et tradisjonelt og moderne behandlingssystem. Metoden kalles også for vestens akupunktur og har røtter fra mange kulturer. Størst utvikling har imidlertid skjedd i de nordiske landene i løpet av de siste 40–50 årene.
 
Refleksologien – eller kroppsrefleksologien, som den har utviklet seg til, gjør bruk av hele kroppen, og har en helhetlig forklaringsmodell når det gjelder forholdet mellom soner/projeksjoner og i hvilken tilstand det er mest gunstig å bruke disse. Faget tar utgangspunkt i at alle delene av kroppen har mange terapeutiske anvendelige soner/projeksjoner – både utvendig og innvendig.
 
Kort definert er refleksologi en behandlingsmetode hvor man ved å påvirke kroppen ett sted, kan forbedre funksjonen et annet sted. Teorien er at hele eller deler av kroppen blir projisert i delområder av kroppen som kommuniserer og vekslevirker med helheten. Den generelle målsettingen med behandlingen er å fjerne spenninger i alle vev og dermed bedre grunnlaget for det en kaller selvheling.
 
Studieplanen i refleksologi legger til rette for en deltidsstudium over 2 år. Utdanningen gjennomføres med 3 trinn pr semester a 4 dager. Teoretisk/praktisk prøve etter hvert semester. Diplom! Obligatoriske kurs som VEKSfag, Medisinske fag og Naturmedisinsk grunnutdanning utgjør en basiskunnskap i utdanningen og integreres med de teoretisk/praktiske fagemnene i refleksologi.
 
Samlet gir dette en praktisk rettet utdanning og profesjonelle behandlere som kan anvende sin kunnskap og kompetanse i tråd med utviklingen i et stadig voksende marked for komplementær og alternativ medisin (KAM).
 
Se nærmere informasjon på http://www.sirius-skole.no/


Vedlegg:
NT 01 2016 - Utdanning_til_refleksolog_er_NNH-godkjent


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers