Helsepolitisk barometer 2016 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

26.04.2016
Helsepolitisk barometer 2016


Over 1 700 personer deltok i TNS Gallups Helsepolitiske barometer for 2016. NAFKAM har kommentert svarene som omhandler alternativ medisin.


Vi presenterer her kun et utdrag.  Les flere kommentarer i artikkelen "Rikets tilstand" hos NIFAB på http://www.nifab.no/aktuelt/nifab/rikets_helsetils...

 

Om kompetanse

25% av de som svarte, tror at alternative behandlere flest har faglig kompetanse basert på en formell utdanning. Til sammen 15% tror at behandlerne har kunnskap om kroppen på linje med sykepleiere, og/ eller at de har autorisasjon som helsepersonell. Rundt 30% tror imidlertid at de alternative behandlerne ikke har noen «spesiell kompetanse». 
 

NAFKAMs kommentar: Norske helsemyndigheter stiller ikke krav til helsefaglig utdanning eller annen kompetanse for å utøve alternativ behandling. Det finnes ingen oversikt over hvor mange som utøver alternativ behandling. Vi vet at det er over 6.000 alternative behandlere som oppfyller sine forbunds interne utdanningskrav. Kravene er imidlertid ikke like fra forbund til forbund. Man kan altså ikke angi ett felles utdanningsnivå, selv ikke for de som er organiserte.

Befolkningen ser likevel ut til å tro at behandlere har høy «formell» kompetanse. De eldste, som gjerne er de med flest helseplager, størst behandlingsbehov og som regnes som en sårbar gruppe, er de som i størst grad tror alternative behandlere har tatt utdanning for å gi helsebehandling.

Om refusjon fra Folketrygden

På dette spørsmålet svarer de fleste nei – over 60% mener at slike utgifter ikke på noen måte bør dekkes av det offentlige. Den siste tredelen fordeler seg ganske likt på «Vet ikke» og at man kun bør betale egenandel selv, mens det offentlige skal betale resten. 
 
NAFKAMs kommentar: Tidligere undersøkelser har vist at nordmenn bruker mer penger på alternativ behandling enn i egenandel på offentlige helsetjenester, noe som gjør disse tallene interessante. De bryter også tydelig med de erfaringer vi har fått presentert fra bransjen; hvor de forklarer at deres klienter er fornøyde med resultatene av behandlingen, men oppgitte over at de må dekke utgiftene på egen hånd. 
 

Om grunner for å oppsøke alternativ behandler 

Nesten halvparten tilskriver slik pasientaktivitet til et håp om å bli kurert, fordi man ikke blir frisk med de medisiner og behandlinger man får i helsevesenet. 40% tror at årsaken er at brukere av alternativ behandling legger vekt på positive erfaringer hos venner og kjente. Over 30% mener at brukere av alternativ behandling er generelt «åpne for å prøve alt mulig».

NAFKAMs kommentar: Argumentet vi ofte hører om at «alternativ behandling er naturlig» kommer – kanskje noe overraskende - et godt stykke ned på lista. Vi ble også nysgjerrige på at over 10% tror at folks bruk av alternativ behandler skyldes andre grunner enn de vi hadde listet opp. 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers