Laber svarprosent på brukerundersøkelse blant alternative behandlere | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

15.02.2016
Laber svarprosent på brukerundersøkelse blant alternative behandlere

   
NAFKAM-direktør
Vinjar Fønnebø
Foto: Ingunn A. Mæhlum
Like før jul i 2015 inviterte NAFKAM de alternative behandlerne til å delta i en undersøkelse. Det ble blant annet stilt spørsmål om behandlingstyper, utdannelse og arbeidstid. Kun 10 % svarte.
 
- Dette er for lite til å si noe særlig som er representativt for bransjen, sier NAFKAM-direktør, Vinjar Fønnebø.


 
 
 
 
 
Til nifab.no sier Fønnebø at man via Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregisteret og forbundene for alternative behandlere, vet at det fins over 6.700 behandlere i Norge.
 
- Som nasjonalt og internasjonalt forskningssenter trenger vi essensielle nøkkelopplysninger om bransjen og status på feltet i Norge. Gjennom forskningen skal vi produsere fakta og informasjon til befolkningen og helsemyndighetene om alternativ behandling. Da forventes det selvfølgelig at vi har kjennskap til bransjen vi skal undersøke, sier Fønnebø videre og fortsetter:

- 40 prosent av nordmenn bruker alternativ behandling. Dette er ikke et marginalt felt. I dag finnes det svært få krav til de som gir helsebehandling uten å være helsepersonell. Vi ønsker større forutsigbarhet for brukerne av alternativ behandling, og ikke minst at de, basert på informasjon, skal kunne ta tryggere valg.

- Helsemyndighetene har et selvfølgelig behov for kunnskap. De skal drive politikkutvikling og regulere en bransje man stort sett bare har hatt antakelser om. Hvordan skal de forholde seg til en bransje man ikke har oversikt over?

- Også for bransjen selv er kunnskapsmangelen problematisk. Flere forbund driver fagutviklingsarbeid, hvor de setter fagstandarder og krav til etiske retningslinjer, økonomisk ryddighet, forsikringer osv. Samtidig finnes det mange som yter alternativ behandling uten å være medlem av et forbund, og dermed ikke trenger å forholde seg til disse kravene. For utøvere som jobber for å øke profesjonaliteten og troverdigheten til sin behandlingsform, oppleves det nok som problematisk at alle blir puttet i samme sekkepost.

- På NAKFAM vil vi gjøre flere behandlerundersøkelse, sier Fønnebø. – Signalene fra de organiserte behandlerne er at de trenger slik kunnskap i sitt utviklingsarbeid, så vi håper og tror flere vil svare om de får anledning igjen.
 
Les
nifab.no [11.02.2016] 
- Vi vet for lite om de alternative behandlerne 
http://nifab.no/aktuelt/nifab/vi_vet_for_lite_om_d...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers