Rabatt - 4th International Congress of Naturopathic Medicine | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 Annonsering kurs

 Fagmøte soneterapi

 Heilpraktikerskolens helgeseminar

 Medisinske planter

 Naturopathic Congress 2017

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

23.10.2016
Rabatt - 4th International Congress of Naturopathic Medicine


NNH har forhandla seg fram til redusert kongressavgift for både medlemmer og andre samarbeidspartnarar.
 Rabatten blir tilsvarande den som ICNM-medlemmer får. Sjå også avgift for student. http://icnmnaturopathy.eu/en/inscription-2/
 
Det er best om ein gjer bestillinga før 28. februar 2017. Legg til at du er medlem/eller samarbeidspartnar med NNH. Me har fått melding om at dei er romsleg om nokon - av ulike årsaker - går ut over denne datoen.
 
Se kongressens internettsider på http://icnmnaturopathy.eu/en/ 
 
Som de ser, er ikkje programmet heilt ferdig endå http://icnmnaturopathy.eu/en/programme/
 
 
Leiaren for programkomiteen, Anne Marie Narboni, har ei helsing til alle interesserte på http://icnmnaturopathy.eu/en/a-propos-dicnm-2/#und...
 
Som der ser av programmet for 2016, dekker det eit vidt spekter av ulike tema – og terapiformer. Forutan det reint faglege utbyttet av ein slik kongress, er nettverksbyggjing kanskje av like stor verdi. Her har ein sjanse til å knyta kontakt med eit variert fagmiljø, både innan undervisning, forsking, organisasjonar og terapeutar. Å sjå kva som skjer utanfor våre eigne grenser, trur me er av avgjerande verdi for kva strategiar me bør satsa på nasjonalt.
 
Ta kontakt med NNH-kontoret om de har spørsmål. post@nnh.no


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers