Etiske kjøreregler for skoler | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 1 - Studietilbud/Utdanning

 2 - Utdanningsdokument

 Brev utdanningsdep. 2004

 Etiske kjøreregler for skoler

 Fagskole

 Høgskole

 Konsensus om utdanning

 Modell utdanningsprofil

 NOKUT info

 Ord og begreper

 Retningslinjer fagskole

 Skoleseminar 2005

 Skoleseminar 2006

 Skoleseminar 2007

 Skoleseminar 2008

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

30.10.2008
Etiske kjøreregler for skoler

    
* Annonsering for skolene som har fått NNHs godkjenning av en eller flere utdanninger skal være i henhold til gjeldende offentlige regelverk, til NNHs vedtekter og etiske regler samt NNHs Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram.

* Henvisning til organisasjoner på diplom/eksamensbevis skal evt. være nøkternt, og skal kun gjelde relevante organisasjoner. Organisasjonshenvisningen skal ikke være dominerende og henvisning til NNH kan kun benyttes i de tilfeller hvor NNH har godkjent den aktuelle utdanningen.

* Dersom en skole mener at en annen skole opptrer i strid med gjeldende regelverk, skal klagen i første omgang tas opp med NNH. NNH kan ved behov anonymisere informasjonen og rette spørsmål til relevante myndigheter. Saker bør så langt det er mulig avklares internt i bransjen.

* Klager skal innsendes skriftlig og nødvendig dokumentasjon skal vedlegges. Man kan ikke regne med at muntlige klager blir behandlet.

Enstemmig vedtatt i NNHs sentralstyre 7. april 2005.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers