Konsensus om utdanningsstandarder | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 1 - Studietilbud/Utdanning

 2 - Utdanningsdokument

 Brev utdanningsdep. 2004

 Etiske kjøreregler for skoler

 Fagskole

 Høgskole

 Konsensus om utdanning

 Modell utdanningsprofil

 NOKUT info

 Ord og begreper

 Retningslinjer fagskole

 Skoleseminar 2005

 Skoleseminar 2006

 Skoleseminar 2007

 Skoleseminar 2008

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

14.03.2009
Konsensus om utdanningsstandarder


På Saborg sitt representantsskapsmøte den 21. november 2008 blei det skapt konsensus om ein minste standard for VEKS-fag. Dette er fyrste steg mot ei standardisering i grunnleggjande fag for alle alternativ medisinske terapeutar uansett terapiform.


Saborg vil senda ei oppmoding til Helse- og omsorgsdepartementet om innskjerping av registerforskriftene og knytta dette fagkravet til det frivillige registeret for alternative behandlarar i Brønnøysund.

”SABORG har som siktemål, og i sitt mandat, en målsetting om å sette standarder for utdanning innen alternativ behandling.
Representantskapsmøtet 2007 gjorde et første intensjonsvedtak vedrørende standarder for utdanning. Det kreves en grundigere utredning før standarder kan etableres i de ulike fagene. Det har imidlertid vært enighet om at det må etableres standarder for VEKS-fag (Vitenskapsteori og forskningsmetode, Etikk, Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning, samt Sosial og kommunalkunnskap) innen de utdanningene som per i dag ikke har det. Representantskapsmøtet ser 50 timer innføring i VEKS-fagene som et minimum.

Utvikling av rammeplaner for dette fagområdet vil avdekke hvilket framtidig nivå VEKS-fagene bør ha innen de respektive utdanningene. Utdanninger innen alternativ behandling som ikke imøtekommer dette minimumskravet bør ikke gis offentlig godkjenning. Dette minimumskravet bør sees i forhold til utdanningens omfang og varighet. VEKS-fag innen utdanninger som søkes godkjent som høy/fagskoleutdanninger, bør sammenlignes med andre helsefaglige utdanninger av samme omfang. VEKS-fagenes omfang og innhold må vurderes med henblikk på målsettinger for hva som skal være terapeutens arbeidsområde, eksempelvis om terapeuten har et selvstendig behandleransvar, samt grad av intervensjon.”


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers