Høgskole | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 1 - Studietilbud/Utdanning

 2 - Utdanningsdokument

 Brev utdanningsdep. 2004

 Etiske kjøreregler for skoler

 Fagskole

 Høgskole

 Konsensus om utdanning

 Modell utdanningsprofil

 NOKUT info

 Ord og begreper

 Retningslinjer fagskole

 Skoleseminar 2005

 Skoleseminar 2006

 Skoleseminar 2007

 Skoleseminar 2008

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

18.08.2013
Høgskole

    
Alle norske universitet og høgskolar må vere akkrediterte som institusjon eller ha akkrediterte studietilbod. Dei må også ha eit godkjent system for kvalitetssikring.


Tilsyn med eksisterende studietilbud
NOKUT kan på fritt grunnlag føre tilsyn med alle eksisterende studietilbud på universiteter og høyskoler. Dette inkluderer både de studietilbudene vi har akkreditert og de som universitetene og høgskolene har etablert på egen fullmakt.

Akkrediterinig av studier og institusjoner

Institusjoner som gir høyere utdanning har ulike fullmakter til å opprette nye studier. I tillegg skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et internt system for kvalitetssikring av utdanningen.

Lovar og forskrifter
Det er viktig at søkjarar sett seg inn i dei juridiske dokumenta som ligg til grunn for NOKUT sine vedtak.
http://www.nokut.no/no/Laresteder/Lover-og-forskri...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers