Fagskole | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 1 - Studietilbud/Utdanning

 2 - Utdanningsdokument

 Brev utdanningsdep. 2004

 Etiske kjøreregler for skoler

 Fagskole

 Høgskole

 Konsensus om utdanning

 Modell utdanningsprofil

 NOKUT info

 Ord og begreper

 Retningslinjer fagskole

 Skoleseminar 2005

 Skoleseminar 2006

 Skoleseminar 2007

 Skoleseminar 2008

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

18.08.2013
Fagskole

    
Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.


Retninglinjer for fagskoleutdanning
NOKUTs styre vedtok 26. janauar 2009 nye retningslinjer og endrede kriterier for godkjenning av fagskoleutdanning. De nye retningslinjene trer i kraft umiddelbart.

Lover og forskrifter
Det er viktig at søkere om fagskolegodkjenning setter seg inn i de juridiske dokumentene som ligger til grunn for NOKUTs vedtak.
 
Tilsyn med eksisterende fagskoletilbud
NOKUT fører tilsyn med norsk fagskoleutdanning. Alle fagskoletilbud må tilfredsstille nasjonale kvalitetsstandarder. NOKUT godkjenner også institusjonenes interne system for kvalitetssikring.
 
Hva bør du vite før du søker?
http://www.nokut.no/no/laresteder/godkjenning-av-u...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers