Vilhelm Schjelderup fyller 80 – vi gratulerer!

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web