Vil bygge bro mellom konvensjonell og ikke-konvensjonell kreftbehandling