Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin