Stortingsrepresentant Morten Wold, FrP
Stortingsrepresentant Morten Wold, FrP

Politiske meninger om naturmedisin og alternativ behandling