Medisinsk fokusfundamentalisme og tabloide diagnosar