Deltakere på erfaringsseminar om helseinnovasjon
Deltakere på erfaringsseminar om helseinnovasjon Foto: Svein Johannessen/NNH

Inspirasjonsløft for NNHs tillitsvalgte