Anita Salamonsen, forsker ved NAFKAM

Helsegevinst og risiko ved bruk av alternativ behandling