Seminar: Markedsføring – utfordringer og muligheter (Oslo 10.03.18)